Zoek
Sluit dit zoekvak.

Belangenbehartiging

USRK

De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) is opgericht in 1968. Het is een samenwerkingsverband van 16 kerken en kerkelijke organisaties in de stad Utrecht. Kerntaken van de USRK zijn: in de samenleving laten zien waar het evangelie voor staat en dienstbaar zijn aan de samenleving. De kerken die lid zijn van de USRK willen dat graag doen door zoveel mogelijk met elkaar samen te werken. Interkerkelijke samenwerking of oecumene is gericht op uiteindelijke eenwording van de kerken.Verder wil de USRK een gesprekspartner zijn voor de gemeentelijke overheid en maatschappelijke en religieuze organisaties.

Stichting Dienstverlening aan buitenlanders

De Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders (SDB) helpt buitenlanders die zonder inkomsten en overheidssteun(*) in Nederland proberen te overleven. Het betreft meestal vluchtelingen die niet (meer) voor onderdak, een ziektekostenverzekering, werk of een uitkering in aanmerking komen. Er zitten veel gezinnen met kinderen bij. De SDB ondersteunt deze mensen bij het vinden van een stabiele leefomgeving zodat zij weer een zelfstandig leven kunnen opbouwen.