Zoek
Sluit dit zoekvak.

Praktische hulp

Present

Vrijwilligerswerk wanneer je maar wil, met wie je maar wil. Stichting Present Utrecht bemiddelt tussen vrijwilligersgroepen en mensen die hulp kunnen gebruiken, bijvoorbeeld bij het opknappen van hun woning of hun tuin. Ook kunnen vrijwilligers via Present Utrecht aan de slag bij sociale projecten. Present werkt altijd in samenwerking met maatschappelijke organisaties, zodat de hulp terechtkomt bij de mensen die het het hardst nodig hebben.

HIP

HiP brengt mensen samen. Mensen die hulp nodig hebben en geen beroep kunnen doen op een eigen sociaal netwerk én mensen uit de kerken die betrokken willen zijn bij hun medemens en hulp willen bieden bij het leven van alledag. HiP wil zo de anonimiteit in de samenleving doorbreken. HiP zet hiervoor de HiP-hulplijn in, een actieve helpdesk en een database waar kerkleden zich als vrijwilliger kunnen inschrijven met hun eigen capaciteiten, kennis en talenten.

OMDUW

OMDUW staat voor Oecumenische Missionaire Diaconale Werkgroep en is er ter wille van de mensen in de stad Utrecht. In het bijzonder voor hen die aan de rand van de samenleving zijn terecht gekomen, m.n. dak- en thuislozen. Vanuit OMDUW probeert men de mensen te helpen die hulp komen vragen. Ook mensen die hulp nodig hebben om financiële redenen,vanwege bv. huurachterstand, komen voor hulp in aanmerking.

Youth for Christ Utrecht

Youth for Christ brengt jongeren in ontmoeting met Jezus Christus en helpt hen op weg om naar Zijn bedoelingen te leven. Duizenden vrijwilligers en circa 130 medewerkers dragen hieraan bij. We zijn een missionaire organisatie, met zowel evangeliserende als sociaal-maatschappelijke activiteiten.

Serve the City Utrecht

Serve the City organiseert allerlei vrijwilligersprojecten op speciale event-dagen. Iedereen mag hieraan meedoen. Na een gezamenlijke start gaan de vrijwilligers naar de projecten die door de hele stad verspreid zijn. Projecten zijn sociaal, praktisch of ludiek van aard. Na afloop is er een gezamenlijke afsluiting. De vrijwilligers ervaren op deze manier dat vrijwilligerswerk echt een verschil kan maken. En het bevestigt hen dat ze deel uit maken van iets groters.

Serve the City heeft een speciale focus voor de minderbedeelden in de stad. Hun noden zijn vaak verborgen voor ons, maar daarom niet minder schrijnend. Serve the City maakt zichtbaar welke nood er is, en hoe er hulp kan worden geboden. Soms al heel eenvoudig. Dienen is ook een manier om verder te kijken dan je eigen behoeften. Alles dat je geeft, heb je eerst zelf mogen ontvangen. En wie geeft ontvangt zelf ook weer. Serve the City wil mensen vanuit Christelijk perspectief mobiliseren tot naastenliefde. U bent van harte welkom om samen met ons de stad te dienen.