Zoek
Sluit dit zoekvak.

Brief aan programmacommissies over LVV

Vele organisaties in Utrecht en daarbuiten vinden de huidige regelingen van ons land voor ongedocumenteerden niet voldoende. Samen hebben ze een brief opgesteld voor alle programmacommissies van politieke partijen om aandacht te vragen voor verbetering en uitbreiding van regelingen, voorzieningen en procedures voor ongedocumenteerden met als doen hen een menswaardiger en eerlijker perspectief te bieden. Ze pleiten voor voortzetting en landelijke uitrol van Landelijke Vreemdelingen Voorziening, het instellen van een commissie Menselijke Maat en Maatschappelijk Belang, betere opvang en begeleiding van zieke ongedocumenteerde mensen en een alternatieve asielroute. De brief is mede ondertekend door de bij het DNU betrokkenUtrechtse Stedelijke Raad van Kerken, Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders en de Protestantse Diaconie Utrecht. Klik hier om de brief te lezen: Brief aan politieke partijen 2023