Zoek
Sluit dit zoekvak.

Protestantse Gemeente Utrecht (PGU)

Adres

Margaretha van Parmadreef 14 3561 SR Utrecht

Telefonnummer

030 273 75 40

E-mail

info@protestant-utrecht.nl

De Protestantse Diaconie Utrecht is namens de wijkdiaconieën van tien wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Utrecht verantwoordelijk voor stedelijke diaconale werk in de stad.

Dat bestaat uit eigen projecten op het gebied van ouderenzorg, jeugddiaconaat, inloophuizen, buurtpastoraat, vluchtelingenwerk, en uit het financieel of personeel ondersteunen van diaconaal werk door anderen in de stad.

Onvoorwaardelijk

De diaconie komt op voor mensen die anders niet gehoord worden. Zij helpt hen die geen helper hebben. Diaconale werkers en vrijwilligers in buurtpastoraat en inloophuizen luisteren, geven financiële bijstand of helpen zoeken naar de juiste instanties. Anders dan bij openbare hulpinstanties mogen diaconale werkers tijd en aandacht geven aan mensen die vragen naar God en verdieping zoeken in hun leven. De onvoorwaardelijke hulp van mensen door de kerk krijgt dan een missionair effect.

Bestuur

Elke wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Utrecht vaardigt een diaken af naar het stedelijke College van Diakenen, dat leiding geeft aan de Protestantse Diaconie Utrecht (tot 1 januari 2016 geheten: Diaconaal Missionair Orgaan). Het werk bevindt zich tegenwoordig in een transitieproces, gebaseerd op het visiedocument Duurzaam Diaconaat.