Zoek
Sluit dit zoekvak.

WMO

Het Diaconaal Platform Utrecht is een aantal jaren opgezet na dat de nieuwe wet de WMO is ingegaan. De inzet van de kerken, is wat de nieuwe wet beoogt als het gaat om vrijwillige inzet en betrokkenheid als burgers onderling. In het voorjaar van 2009 is een onderzoek gedaan naar de mogelijke rol van kerken bij de uitvoering van de WMO in Utrecht. Het rapport geeft een beeld van de mogelijke samenwerking, onderbouwd vanuit de achtergrond van de WMO en de rol van de kerken in de maatschappij door de jaren heen. Door middel van een concreet overzicht van wat kerken doen wordt een beeld gegeven van hoe dit past binnen de maatschappelijke participatie die de WMO wil bevorderen.