Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wijkgericht

Project; een betere buur(t)

In het Diaconaal platform Utrecht willen we als betrokken organisaties en kerken ons verenigen om in navolging van Christus samen te werken aan het welzijn van de stad en haar inwoners. We willen kennis en informatie uitwisselen en initiatieven ontplooien om mensen bij elkaar te brengen. Het Diaconaal platform Utrecht wil op deze manier bijdragen aan de aanpak van maatschappelijke problemen in Utrecht. In het project; een betere buur(t) willen we ons focussen op samenwerking van lid-kerken en organisaties onderling binnen een wijk, en met andere organisaties en initiatieven in de wijk.

Wijk Zuilen

In de wijk Zuilen zijn we gestart met een pilot van het project. In de wijk was al sprake van samenwerking door een aantal kerken. Eind 2012 hebben we samen om de tafel gezeten en overlegd hoe we als DPU, de samenwerking kunnen ondersteunen. In de pilot hopen we samen te ontdekken hoe we samen kunnen bijdragen aan een betere buur(t). Via deze site houden we u graag op de hoogte.

Bekijk hier het overzicht van kerken die betrokken zijn bij het Diacionaal platform.